Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 18 Μαρτίου 2017

Ο άνθρωπος που έχει πουλήση την ψυχή του / της στον Εωσφόρο, φαίνεται από τα μάτια του / της... Η δυστυχία του / της είναι πασίδηλη... Κ α - τ ά - θ λ ι - ψ η ... ολοκληρωτική... Ένας άνθρωπος ζωντανός - νεκρός... Ένας ανθρωποδαίμων...


Περάστε από εδώ...