Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 13 Μαρτίου 2017

Κιτσίκης ...speaking


Περισσότερα, εδώ.