Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Τι τού δίνουν για να παριστάνη τον... ηλίθιο; Λίθιο;


Πηγή: «Ίχνος»