Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Επί τη ευκαιρία, μια χαρά προχωρά η πουστρο - εκπαίδευση των παιδιών σας...


Περισσότερα, εδώ.