Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Εσάς παιδιά, πάντως, σάς σκεφτόμαστε και σάς ευχαριστούμε !!!


Περισσότερα, εδώ.