Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 6 Μαΐου 2017

Έχει πάααρα πολλά συμπλέγματα η νεοελληνική κοινωνία...


Περισσότερα, εδώ.