Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 27 Μαΐου 2017

Ε, ναι. Η εικών τού πολιτικώς ορθού, ταυτίζεται πλέον με αυτό το ίδιο το ορθόν...


Περισσότερα, εδώ.