Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

ΚΑΙ «κρύπτο» ΚΑΙ «αδερφή ψυχή»...


Περισσότερα, εδώ.