Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017

Οι... «ηλεκτρολόγοι» τού υπουργείου Αντ - «Εθνικής» Αμαθείας και Αιρέσεων, οι οποίοι συσκοτίζουν την ελληνική νεολαία


Περισσότερα, εδώ.