Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 17 Ιουνίου 2017

«Ες αιεί» ολόιδιος αυτός ο ψυχικώς άρρωστος λαός: Δεν διδάχθηκε ΑΠΟΛΥΤΩΣ Τ Ι - Π Ο - Τ Α από τα ολέθρια σφάλματά του. Ούτε καν το πιο απειροελάχιστο... Η_ΑΜΑΘΕΙΑ και η εγωμανία του, «σπάνε» ακόμη και τα πιο σκληρά «καρύδια»...