Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 29 Ιουνίου 2017

Εμετική κατάντια: Αλβανός, που γεννήθηκε στα Τίρανα το 1995, Ανθυπολοχαγός (ΠΖ) τής Ψωροκώσταινας το 2017... 8ος από τη ΣΣΕ, 1ος στο Όπλο τού Πεζικού...


Περισσότερα, εδώ.