Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

Τα αθάνατα διδάγματα τής Ρουμανίας