Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 23 Ιουνίου 2017

Ζήτω ο ΗΡΩΪΚΟΣ Συριακός Λαός !!!


Περισσότερα, εδώ.