Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Αισυμνητεία


Περισσότερα, εδώ κι εδώ.