Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 5 Ιουνίου 2017

Για πάρτε κι έναν απόγονο των Ρομανώφ τώρα...