Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017

Πληροφορία (Εντροπία / Αναιρεντροπία) είναι, ό,τι αλλάζει ή προξενεί αλλαγές... Τα πάντα είναι πληροφορία. Πρώτη και καλύτερη πληροφορία δε, είναι το φως...