Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 3 Ιουλίου 2017

Την ίδρυση Μ Ο Υ Σ Ο Υ Λ Μ Α Ν Ι Κ Ω Ν πόλεων των 20.000 κατοίκων, εντός τής... επικρατείας τής Ελληνικής Δημοκρατίας, εξήγγειλε ο Καμμένος. Εντάξει;


Περισσότερα, εδώ.
Εν τω μεταξύ, στην Κρήτη...
Ναι, το τέλος τής Ελληνικής Δημοκρατίας,
είναι - όντως - πολύ κοντά...