Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 17 Ιουλίου 2017

Ποια έτη; Αιώνες φωτός μπροστά το ιστολόγιο «Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως»...


Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.