Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 8 Ιουλίου 2017

Ναι, η Κύπρος είναι σε θέση να αμυνθή (αν το θελήση...)


Περισσότερα, εδώ.