Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

Στ' @ρχίδι@ του όλα...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.