Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 7 Ιουλίου 2017

Σήμερα, φίλε αναγνώστη, τα... «κρεμμασμένα πηλήκια» (γράφονται και «κρεμμασμένα πηλίκια») ψηφίζουν Κατακαημμένο και Παττακό - Texas


Περισσότερα, εδώ.