Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 5 Αυγούστου 2017

Η Άγκυρα εκτέλεσε τον Σαδίκ