Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Βαρειά άρρωστος ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ εκδότης των Βενιζελικών, Γιώργος Κουρής


Περισσότερα, εδώ K A I εδώ.

Γνωρίζετε τι σημαίνουν οι ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ «Πυρά Ανασχέσεως» κι «Άμυνα Μέχρις Εσχάτων»;