Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 16 Φεβρουαρίου 2018

...«Νίπτει τας χείρας της» η Ιταλία στην Κύπρο. Προτιμά να αρπάξη τα πετρέλαια από τις Διαποντίους Νήσους τής Κερκύρας φαίνεται (μαζί με τα τουρκαλβαναριά)


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.