Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 17 Φεβρουαρίου 2018

Γιατί άλλαξε (ή τής είπαν να αλλάξη γνώμη) η... Rebecca κυρίες και κύριοι;

Αφού έγινε καλά-καλά η ζημιά στην Ευρώπη, η Rebecca... «εξαίφνης», ανένηψε και άρχισε να τα βλέπη όλα καθαρά... Έπρεπε να γίνη η ζημιά πρώτα όμως... Καταλάβατε; 

Περισσότερα, εδώ. Ρε είναι... «ωραίοι» αυτοί οι «κρύπτο» λέμε! Εφηρμοσμένη Φαινομενολογία, κανονικότατη.
Σού δημιουργούν, καλά-καλά, το πρόβλημα πρώτα. Κατόπιν, σού επιβάλλουν και την προκατασκευασμένη «λύση» του...