Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 15 Μαΐου 2018

Ξέρεις από μισέλληνες;

Περισσότερα, εδώ κι εδώ.