Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 30 Ιουνίου 2018

Παρακολουθείστε από το 7:42 έως το 9:10 τού video ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ...