Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

Η προϊσταμένη τού Κατακαημ(μ)ένου...


Περισσότερα, εδώ.