Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 28 Ιουλίου 2018

Μόνον κ ά π ο ι ε ς γυναίκες μιλούν πια...