Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 11 Αυγούστου 2018

Οι Εβραίοι "εφηύραν" τον... "μακεδονισμό", για να κηδεμονεύσουν τους ελληνικούς, βουλγαρικούς και αλβανικούς πληθυσμούς τής γεωγραφικής περιφέρειας τής Μακεδονίας


Περισσότερα, εδώ.