Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 1 Αυγούστου 2018

Κ Α Τ Α Λ Α Β Α Τ Ε ;


Περισσότερα, εδώ.