Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 20 Ιουνίου 2019

Πρώτοι - καταπρώτοι στη νέα (β)ουλή ο συγγραφέας των... ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ και ο γιος τής... ΔΩΣΙΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ κ@ρ@μ@λ@κ@ μου


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.