Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 31 Αυγούστου 2019

Ξέρεις από Μαρτίνους; Τα πλοία τους τα ναυπηγούν στην Κορέα και τα πληρώματά τους τα διαλέγουν από τις Φιλιππίνες και το Μαυροβούνιο...


Περισσότερα, εδώ K A I εδώ Κ Α Ι εδώ.