Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2019

20.000 όπλα (σε κρύπτες) στη Θράκη ΜΑΣ


Περισσότερα, εδώ.