Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

Α ὐ τ ο ά ν θ ρ ω π ο ςΠάρα πολλά περισσότερα και σπουδαία, εδώ.