Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2019

Βρεττανοί c o m m a n d o s SAS στα νησιά μας (Κ Α Ι _ ΣΤΗΝ _ Ε Ν Δ Ο Χ Ω Ρ Α) για τους Α Π Ο Κ Ε Φ Α Λ Ι Σ Τ Ε Σ τού ISIS; Γινόμαστε «μια ωραία ατμόσφαιρα»...


Εν τω μεταξύ, «κλικ» εδώ κι εδώ.