Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019

Παρατηρήστε, λίαν προσεκτικώς, τα πακιστανά... από το 2:35 τού video δε, παρατεταγμένα σε στρατιωτικούς σχηματισμούς, κατά λόχους & διμοιρίες !Περισσότερα, εδώ κι εδώ.