Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 30 Νοεμβρίου 2019

Υπάρχουν Κ Α Ι τέτοιοι Διδάσκαλοι (κι όχι δημόσιοι υπάλληλοι τής συμφοράς...)