Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2020

Στα 12 ναυτικά μίλια επεκτάθησαν τα Εθνικά Χωρικά Ύδατα τής Ελληνικής Δημοκρατίας, στο Ιόνιο Πέλαγος, μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο. Μάλιστα...Περισσότερα, [εδώ K A I εδώ K A I εδώ].
Εν τω μεταξύ, στη Χάλκη K A I στο Ματζικέρτ...