Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2020

Ημέρα 2η - Ρωτάμε...


Τι ιδρύθηκε το 2011;
===================
Επί τη ευκαιρία, περάστε κι από εδώ Κ Α Ι εδώ...Κι από εδώ...