Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020

Όταν υπήρχαν ακόμη ερμηνευτές τραγουδιών...


Επιλογή «Εὖ - Στρατιώτου»