Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021

Μάζης: Εγκαταλείπουμε στρατηγικώς την Κύπρο, οδηγώντας τον Μεσογειακό Ελληνισμό προς εξαφάνιση