Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 2 Μαρτίου 2021

Μόλις διαλυθή η σάπια νου-δούλα, θα διαλυθούν κι όλα τ' άλλα σάπια κόμματα...