Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021

«Μπατριωτική Δεξιά» (Αδωνάι... Τοξόπουλος...)