Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 10 Απριλίου 2021

Τι είναι Παιδεία; Η Μόρφωσις τού Έλληνος Ανθρώπου (μόνον τού Έλληνος)


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ.