Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τετάρτη, 14 Απριλίου 2021

Είπαμε...


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι [εδώ Κ Α Ι εδώ].