Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Παρασκευή, 2 Απριλίου 2021

Ένα φοβερό μουσικό κομμάτι: Το επικό "Epitaph", των "King Crimson" (επιλογή τού φίλου κι αδελφού, όλων στην εδώ παρέα τώρα πια, τού «Ευ - Στρατιώτου»...)


Περισσότερα, εδώ Κ Α Ι εδώ K A I εδώ Κ Α Ι εδώ.


The wall on which the prophets wrote
Is cracking at the seams.
Upon the instruments if death
The sunlight brightly gleams.
When every man is torn apart
With nightmares and with dreams,
Will no one lay the laurel wreath
As silence drowns the screams.

Between the iron gates of fate,
The seeds of time were sown,
And watered by the deeds of those
Who know and who are known;
Knowledge is a deadly friend
When no one sets the rules.
The fate of all mankind I see
Is in the hands of fools.


Confusion will be my epitaph.
As I crawl a cracked and broken path
If we make it we can all sit back
And laugh.
But I fear tomorrow I'll be crying,
Yes I fear tomorrow I'll be crying.