Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 4 Μαΐου 2021

Ο τουρκόσπορος πατήρ Τζόνσον, ο αρχικατάσκοπος τού Πηλίου, τής 111_Πτέρυγος Μάχης και τής 32ας Ταξιαρχίας Πεζοναυτών, γουστάρει ΑΠΟΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΓΗΣ (και γρήγορα). Εξαιρείται αυτός, φυσικά...


Περισσότερα, εδώ.