Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο, 24 Ιουλίου 2021

Αυτός, τι ρόλο βαράει;