Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

Αυτός, τι ρόλο βαράει;