Κρατάτε γερά !


Σε όσους απέμειναν όρθιοι: Καρτερία και Ευψυχία !

Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021

Στόχος οι εγκαταστάσεις τής ΒΙΑΝΕΞ τού Δημήτρη Γιαννακόπουλου;


Περισσότερα, [εδώ Κ Α Ι εδώ] K A I [εδώ Κ Α Ι εδώ].